Multimedia dla ilustracji. Program Edukacyjny

Jest to projekt BWA - Galerii Zamojskiej dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Edukacja artystyczna.

Zainicjowany i zrealizowany przez BWA – Galerię Zamojską we współpracy z Instytutem Sztuki Mediów im. prof. Ryszarda Winiarskiego w ASP w Warszawie.

Program edukacyjny w zakresie ilustracji skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół artystycznych. Inicjatywa ta uznaje znaczenie wspierania talentów artystycznych i pielęgnowania potencjału twórczego młodych osób.

Obejmuje szeroki wachlarz działań mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności początkujących ilustratorów. Warsztaty, seminaria i wykłady prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów takich jak: Franciszek Maśluszczak, Elżbieta Wasiuczyńska, Klaudia Kiercz-Długołęcka, Jan Rusiński, Jerzy Tyburski, pozwoliły uczestnikom poznać się z różnymi technikami, stylami i trendami w dziedzinie ilustracji.

Te interaktywne sesje zachęcały uczestników warsztatów do eksperymentowania z różnymi nowoczesnymi technikami i "wyeksportowania" ich do artystycznej wersji cyfrowej.

Do stworzenia animowanych opowieści posłużyły tradycyjne ilustracje za zbiorów BWA-Galerii Zamojskiej.

Punktem kulminacyjnym programu był "Festiwal Ilustracji Polskiej", podczas którego w listpadzie 2023 roku zaprezentowane zostały ilustracje oraz animacje w przestrzeni zamojskiej starówki i pomieszczeniach galerii.

Plakat  Programu Edukacyjnego MULTIMEDIA DLA ILUSTRACJI . Biała plansza z rozrzuconymi w nieładzie niebieskimi figurami geometrycznymi.